Vizyonumuz

Hızlı ve Güvenli Erişim.

Eşit ve Optimum Doğal Kaynak Kullanımı.

Güvenli ve Sağlıklı Barınma.

Sürdürülebilir Bir İş Takibi.

Kültürümüzün ve Yansımalarının Gelecek Nesillere Taşınması.